Provedení

Freska: Jedná se o techniku, při které jsou vodou ředitelné pigmenty, většinou oxidy kovů, nanášeny přímo na čerstvou vápennou omítku. Při vyzrávání vápna dochází k reakci, kdy ve vzduchu obsažený kysličník uhličitý se spojí s hašeným vápnem a vzniká velmi stabilní a vodě odolný uhličitan vápenatý. Tato sloučenina působí jako velmi silné pojivo použitých pigmentů. Výsledná malba je tak doslova srostlá s omítkou, a nedojde-li ke zničení samotné omítky zůstane zachována i malba. Při provádění malby touto technikou je třeba pracovat velmi rychle, neboť jakmile omítka zaschne dříve, nežli je ukončeno nanášení pigmentů, tyto se již nikdy s omítkou nespojí. U většiny zde uvedených prací je technika fresky použita hlavně pro podmalbu základního rozvrhu ploch zatímco detaily jsou provedeny a secco - tedy barvami s vlastním pojivem.

Nástěnná figurální malba: Zobrazování objektů, předmětů, postav zvířat i lidí či rostlin volným způsobem přímo na stěny, kde iluzi vytvářejí různobarevné plochy. Používá se již od pravěku. Pouze v některých obdobích byla u některých kultur potlačena, aby pak mohla být s ještě větším zaujetím znovu rozvíjena.

Nástěnná figurální kresba: Zobrazování objektů, předmětů, postav zvířat i lidí či rostlin volným způsobem přímo na stěny, kde iluzi vytvářejí většinou lineární či bodové stopy. Plochy jsou znázorňovány šrafováním. Oproti malbě, je kresba často jednobarevná a proto i méně náročná a levnější.

Trompe l'oeil: Znamená ve francouzštině "ošálit oko". Tímto termínem se označuje malba, která má za cíl něco imitovat. Ať už se jedná o materiály - dřevo, mramor, žula, ocel, sklo, textil nebo o prostor - ubíhající perspektiva, oblouky, niky, schody stejně jako světlo a stíny, či různé jiné vněmy.

Jednoduchá šablona: Je reprodukční malířská pomůcka, jejímž prostřednictvím lze dosáhnout velmi působivého a bohatého efektu při relativně nízkých nákladech a nárocích na zručnost. Z těchto důvodů se tato technika s úspěchem používá k dekoracím snad všech stavebních slohů. Typickým znakem je opakování a symetrie.

Dvouvrstvá šablona: Je kombinací dvou jednoduchých šablon kladených po sobě tak, že jedna doplňuje druhou. Používá se pro opakování uzavřených lineárních tvarů jako je například mezikruží, které není možné vytvořit jednoduchou šablonou, nebo pro vytvoření dvoubarevných ornamentů.

Trojvrstvá šablona: Se používá pro vícebarevné náročné ornamenty, které se pravidelně opakují nebo jsou symetrické. Často jedna vrstva vytváří základní tvar ornamentu, druhá vrstva tvoří lesky a třetí vrstva stíny. V tomto oddíle jsou zařazeny i vícevrstvé šablony.

Stínovaná šablona: V mnohých případech je šablona použita pouze jako osnova či základ, který je pak volnou rukou dotvářen. Zjednoduší se tak složité vyměřování a zaručí se vždy stejné poměry. Dotváření není vždy jen stínování, ale často tomu tak je. Ornament zůstává vždy stejný, jen podle různého umístění vzhledem ke zdroji světla vrhá stín jiným směrem. (Zámek dsc07436.jpg)

Štuk - šablona: Pomocí šablony je možno reprodukovat cokoli tedy i ornamenty vyčnívající z plochy nebo jen odlišující se lomem světla. Ozdobné lišty a fabiony tažené štukatérskou profilovou šablonou nejsou předmětem tohoto oddělení. (povodě povoderose2.jpg)

Textura - otisk houby: Pro vytvoření nepravidelného celoplošného efektu, který slouží k rozbití jednotnosti a jisté unylosti jednobarevných stěn slouží s úspěchem otisky různých předmětů, jako jsou hřebeny, kartáče, hadry, zmačkaný papír, mořská houba apod. Právě textura vytvořená mořskou houbou, jakožto přírodním materiálem, a lazurovou barvou, která ještě umocní výraznost otisku, dává stěnám měkký a proměnlivý vzhled.

Vymývaná patina: Pomocí pomalu schnoucí lazurové emulze, která se po nanesení a před úplným zaschnutím začne nepravidelně vymývat, se vytváří přirozená patina imitující malbu, na kterou působil zub času. Lazuru je možno tónovat přidáním pigmentu čímž se ovlivní celkové ladění prostoru.

Benátský štuk: Dnes se tento termín používá pro finální úpravu omítky prováděnou hlazeným minerálním tmelem, většinou na vápenné bázi. Tento materiál je opět možno tónovat do rozličných odstínů. K hlazení se používá hladítko z nerezové oceli, jehož pomocí se na povrchu vytvoří hra různě stlačených a lesklých plošek, které poskytují stěně vzhled podobný broušenému mramoru.

Kombinovaná technika: Ve většině případů dekorací celých místností se používá více technik najednou - Figurální výjevy jsou rámovány stínovanou šablonou a celá kompozice je následně patinována lazurami, benátský štuk je obohacen zlacenými ornamenty a dodatečně voskován pro zlepšení odolnosti.

Zvláštní efekty: Do této kategorie patří jednak efekty vytvářené moderními barvami, které se mění podle různých světelných podmínek, ale také zlatem a stříbrem či jejich napodobeninami stejně jako lesklými nebo naopak matnými laky. Dále sem patří hry s vnímáním, kdy jeden a ten samý výjev představuje vždy něco jiného.

Copyright © Josef Palouda 2015
tvorba www stránek People For Net a.s.
English Italiano
Josef Palouda - nástěnná a šablonová výmalba